Anasayfa » İnsan Kaynakları » İnsan Kaynakları Politikamız
print         

İnsan Kaynakları PolitikamızŞirketimizin, hedef ve stratejileri doğrultusunda, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yeniliklere açık, temel değerlerimize (5S) bağlı, etkin liderlik ve modern yönetim anlayışı ile kalite bilincini ve takım ruhunu oluşturmuş, sektöründe öncü, yenilikçi, iyi yetişmiş topluma ve çevreye duyarlı güvenilir bir organizasyona sahip olmak insan kaynakları politikamızdır.

• Çalışanların motivasyon ve tatmin seviyeleri ile kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak, İşbirliği içinde güven ve saygı ilişkisini kurmak ve sürdürmek,
• Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve gelişim olanakları sağlamak,
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak,
• Her kademedeki insan kaynağımızı kurum kültürüne ve sektör gereklerine uygun olarak kendimiz yetiştirmek,
• Etik, vizyoner, yenilikçi, empatik, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
• İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
ik@cuno.com.tr adresine cv'inizi gönderebilirsiniz. CV Bankamızda öz geçmişinizi kayıt ettirebilirsiniz.