Anasayfa » Kurumsal » İş Etiği Kurallarımız
print         

İş Etiği Kurallarımız


iş etiği kurallarımız

Cuno Group’un hedefi, insanlar için daha iyi bir hayat kalitesi sağlamak ve ülkemizin gelişmesinin sürmesi için üstümüze düşen görevi yapmaktır. Değişen ve gelişen yenidünya pazarlarına anında uyum sağlayacak stratejilerin oluşturulması, bir dünya markası haline gelen ürünlerimize yenilerini ekleyerek; daha da önemlisi yeni alanlara yatırım yaparak, gelişmeyi hedeflemektir.

Etik Çalışma Kuralları, Grup şirketlerimizin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” ve “Cuno Group’un Temel Değerlerine” uymak zorundadır. Şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.

Cuno Group’un iş anlayışında ahlak ve güvenilirlik niteleyici bir rol oynamıştır. Kurumsal yapımız güven ve sadakatle beslenmiştir. Tüm çalışmalarımız ‘CUNO’ isminin; inancı, güveni ve dürüstlüğü temsil edebilmesi adına şekillenmiştir. Bunu başarabilmek ancak temel değerlerimiz ( 5 S ) ışığında olacaktır. Sevgi, Saygı, Sadakat, Sebat, Sabır.

Nerede çalışıyor ve her ne durumda olursak olalım; bizler doğru olanı yapmak konusunda kararlıyız. Hatalar, istisnalar olarak kalacak, kural haline gelmeyecektir. Hepimiz Cuno Group’un temel değerlerini ( 5 S ) daima hatırlamalıyız. Her birimiz; tutarlı bir şekilde bu yönergeler çerçevesinde hareket ederek ve kendimize rehber edinerek, Cuno Group’un işini dürüstçe yürüten bir şirket olarak itibar kazanması için üzerimize düşeni yapmış oluruz.

Sorumluluklarımız

Cuno Group Şirketleri olarak yasalara tam uyumun yanı sıra, kurumsal ve paydaşlarına karşı sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Cuno Group, ‘müşterimiz velinimetimizdir’ anlayışını çağımızın ihtiyaçlarına göre yorumlayarak, en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Dürüstlük ve ahlaki değerlerimizin gücü müşterimizle olan ilişkilerimizde de güven duygusu yaratacaktır.

Cuno Group çalışanları emeklerini, ‘müşteriyi tebessüm ettirmek’ prensibine dayalı olarak yüksek standartlarda kaliteli ürünler üretmek amacıyla sarf ederler.

Çalışanlara ve Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız

‘‘En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır.’’ Bu ifade Cuno Group’un çalışanlarına olan yaklaşımını belirtir. Seçkin çalışanlarının potansiyellerini değerlendirmek için en iyi fırsatları sağlar. Tüm çalışanlarına eşit mesafede durarak güvenli, konforlu ve sürekli iyileşen bir çalışma ortamı sağlar. İşe alma ve çalışma sürecinde ayrımcılığı ve her türlü zorlama ve baskıyı reddeder.

Ben değil biz anlayışıyla hareket ederek ekip arkadaşlarımıza karşı saygılı oluruz, kişisel farklılıklarımızı zenginlik olarak görürüz. Başarılarımızı paylaşır ve başarısızlıklarımızın da sorumluluğunu üstleniriz.

Kurumumuza ve Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Cuno Group’un uzun vadeli çıkarları, her birimin kısa vadeli kazançlarının önünde tutularak hissedarlara en yüksek katma değerler sağlanır. Etkin risk yönetimi ile büyüme odaklı değer yaratan stratejiler uygulanır. Hesap verebilirlik anlayışı ve mali disiplin ile kaynak ve varlıklar en verimli şekilde yönetilir.

Geçmişte Cuno Group’ a hizmet vermiş olanlar onurlandırılmalı ve sonra gelecekler için de seçkin bir miras bırakılmalıdır.

Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Cuno Group, iyi bir kurumsal vatandaş olma hedefi ile sağladığı katkıları, her zaman daha ileri götürmeyi hedefler. Eğitim, kültür, çevre, sağlık gibi sosyal konularda özveri ile çalışan, vakıf ve kurumlarla işbirliklerini devam ettiren Cuno Group, bu kurumlara çeşitli destekler verir, doğrudan organizasyonlar gerçekleştirir, topluma, insana ve çevreye faydalı, bütünü geliştiren, farkındalık yaratan projelerin gerçekleştirilmesine kaynak sağlar.

Cuno Group yaşamın her alanında çevreyi koruma bilinciyle hareket etmektedir. Organizasyon ve operasyon sistemimiz dahilinde tamamlanmakta olan çevre yönetimi, iş idaresindeki başarıyı arttıracak ve devam etmekte olan büyümeye hatırı sayılır bir değer ekleyecektir. Çevresel konular her zaman Cuno Group yönetiminin öncelikli önem verdiği konular arasında olmuştur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında Cuno Group Yönetim Kurulu topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle oluşturulan yatırım stratejileri, uluslararası standartlarda çevre dostu ürünler üretirken, insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunma standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine hep sadık kalmaya devam edecektir. Cuno Group ülkemizin kalkınması için gerekli olan ekonomik, kültürel, sosyolojik gelişmelere katkı sağlar.

Sektöre ve Rakiplere İlişkin Sorumluluklarımız

Cuno Group’da kurumsal sorumluluğun önemli bir rekabet avantajı olduğu düşünülür ve sektörde saygı çerçevesinde örnek olmak amaçlanır. Ülke çıkarları çerçevesinde sektöre katkı sağlayacak adımlar atılır ve desteklenir.

Rekabeti kısıtlayacak veya sınırlayacak girişimler desteklenmez; mutlak gelişim için, yasalar gözetilerek ve etik kurallar öncelikli tutularak rekabet desteklenir.

Cuno Group, bir yandan liderlik ve başarı için rekabet ederken, bir yandan da sadece sonuçlarla yetinmeyip, bu sonuçların nasıl elde edildiğiyle de ilgilenir. Hiçbir şekilde, yasa veya ahlak dışı uğraşlarla sonuca ulaşan çaba ve uygulamayı hoş görmez.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Cuno Group için çalışırken veya herhangi bir nedenden dolayı istihdamınız veya ilginiz sona erdikten sonra, Cuno Group ile var olan iş bağlantınız sebebiyle elde ettiğiniz veya oluşturduğunuz halka açık olmayan bilginin gizliliğini korumalısınız.

Gizli bilgi, kamuya açık olmayan ve açıklanması Cuno Group’a zarar verecek olan stratejik, finansal, teknik veya işle ilgili bilgileri kapsar. Örneğin: Formüller, prosesler, endüstriyel bilgiler, endüstri veya iş planları, finansal veya stratejik planlar, finansal tahminler, ticari müzakereler, pazarlama çalışmaları veya müşteri/ tedarikçi dosyaları. Grubun çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle ilgili özel bilgileri, herhangi bir değişiklik yapılmasını veya ilgili yasaya uygun olmayan bir açıklama yapılmasını önlemek için dikkatli şekilde saklamalıdır. Daha önceki işvereninize ait herhangi gizli bir bilgiyi, daha önceki işvereninizin onayı olmadan Cuno Group’a getiremezsiniz veya bu tür bir bilgiyi Cuno Group’un işlerine yardımcı olmak için kullanamazsınız

Cuno Group, kişisel bilgilerin gizliliğinin koruması gereğine inanır, çalışanlarının kişisel bilgi gizliliğine ve onuruna saygı gösterir. Çalışanlardan alıp saklayacağımız kişisel bilgiler, sadece şirketin verimli bir biçimde çalışması için gerekli veya yasalar tarafından zorunlu kılınmış bilgilerle sınırlı olacaktır. Bir birey tarafından verilen bilgiyi, o kişiye ait ve Cuno Group’a emanet edilmiş olarak değerlendiririz. Bu bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve sadece yasal nedenlerden ötürü bilmesi gerekenlere açıklanacaktır.

Kapsam İş Etiği Kuralları, Cuno Group’un tüm çalışanlarının yanı sıra, temsilciler, aracılar ve danışmanlar gibi Grup veya diğer birimleri adına mal ve hizmet sağlayan kişileri de kapsayan bazı tutum ve davranış standartlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu kurallar, Cuno Group’un anahtar politikalarının bazıları için bir özet sağlamaktadır ve iş biriminize özel diğer politikalarla birlikte uygulanmalıdır. İş biriminizin tabi olduğu politikalara ve herhangi bir ek politikaya aşina olmak ve görevinizi bunlarla uyum içinde yerine getirmek, çalışan olarak sizin şahsi yükümlülüğünüzdür.

Tüm çalışanlar, görevleri çerçevesinde belirlenen ve aslında sadakat ve iyi niyete dayalı sorumluluklarının bir parçasını oluşturan bu kurallara uymak ve ekiplerindeki veya denetimlerindeki kişilerin de uymalarını sağlamak zorundadırlar.