Anasayfa » Sosyal Sorumluluk » Sosyal Sorumluluk
print         

Cuno Group'un Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışının temelini; kurumsal değerleri olan sevgi, saygı, sadakat, sebat ve sabır oluşturur.

Bu nedenle sosyal sorumluluk çalışmalarını toplumun geneline dokunan ve toplumsal bir etki, fark veya farkındalık yaratan projeler tasarlayarak hayata geçiririz.

Toplumun bir parçası olarak dinamik, değişime öncülük eden, toplumsal duyarlılıkları dile getiren, sorumluluk bilinci yüksek çalışanlarımızın aktif katılımını sağlarız. Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllülüğü esas alırız. Eğitim, çevre, sağlık ve kültür öncelikli alanlarımızdır.

Toplumun geleneklerini ve kültürünü koruyucu bir yaklaşım sergileriz.

Cuno Group hizmet ettiği toplumla ve tüm sosyal paydaşları ile birlikte gelişmeye inanır ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde çalışanların gönüllü katılımını destekleriz.

Bu amaçla vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparken iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile toplumsal duyarlılığı yaygınlaştırmak için çalışırız.